עמוד:182

3 . 3 . 2 מבנה קוצב הזמן ועקרון פעולתו בבקר המתוכנת מופיע קוצב הזמן כפונקציית תוכנה שכינויה " טיימר . " פעולתו של קוצב הזמן המיושם בתוכנה דומה לפעולת קוצב הזמן האלקטרוני או החשמלי , המקובל בשימוש במעגלי פיקוד חשמליים . בניגוד למגוון קוצבי הזמן הקיימים במעגלי פיקוד חשמליים , מוגדר בבקר המתוכנת קוצב זמן מסוג אחד בלבד , אשר פועל כיחידה היוצרת הפעלה לאחר השהיה , או – במילים אחרות – השהיה בהפעלה . ( On-delay ) כדי ליצור פעולת תזמון שונה מפעולה זו , יש לכתוב תכנית פיקוד מתאימה , שבה ישולב קוצב הזמן מהסוג הזה בשילוב מתאים עם ממסרים . משמעות המונח השהיה בהפעלה היא מניית הזמן בקוצב המוגדר בתוכנה , מרגע מתן הפיקוד להפעלתו ועד הגעת המנייה לערך הזמן הרצוי שהוגדר לקוצב הזמן . בתום מניית הזמן , מופעל הממסר של קוצב הזמן , במעגלי פיקוד משתמשים בסוגים שונים של קוצבי זמן ; ההבחנה ביניהם נעשית לפי אופן פעולתם ודרך תיפקודם במעגל . הסוגים העיקריים הם : א . קוצב זמן היוצר השהיה בהפעלה ; ב . קוצב זמן היוצר השהיה בניתוק ; ג . קוצב זמן היוצר הפעלה לזמן קצוב ; ד . קוצב זמן מחזורי ( מתנד ) היוצר הפעלה וניתוק לסירוגין , בצורה מחזורית . לכל סוג של קוצב זמן תפקידים ויישומים ייחודיים לו . דוגמאות א . קוצב זמן היוצר השהיה בהפעלה , מאפשר להשהות פתיחת דלת של כספת במשך 10 דקות לאחר מתן הפיקוד לפתיחתה ( הקשת הקוד המתאים . ( ב . קוצב הזמן היוצר השהיה בניתוק מאפשר לעצור את פעולתו של מסוע המשנע ארגזים למחסן , אם במשך 60 שניות לא הגיע ארגז אל המסוע ( מדידת הזמן מבוצעת מרגע עזיבת הארגז הקודם . ( ג . קוצב הזמן היוצר הפעלה לזמן קצוב בתהליך מילוי בקבוקים , מאפשר פתיחת ברז חשמלי למשך 10 שניות , מרגע הגעת הבקבוק אל תחנת המילוי , וללא קשר למשך שהותו בתחנה . ( זמן המילוי , במקרה זה , קובע את נפח הנוזל שיוזרם לבקבוק ( . ד . קוצב הזמן המחזורי מאפשר להפעיל נורת התרעה מהבהבת ( שתידלק ותכבה לסירוגין ) בלוח הפיקוד של המכונה . תדר ההבהוב נקבע לפי זמני ההשהיה שהוגדרו ליחידת קוצבי הזמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר