עמוד:180

דיאגרמת הסולם להפעלת השער מתוארת באיור . 3 . 13 בדיאגרמת הסולם אפשר לראות שתכנית הפיקוד לפתיחת השער ( שורה ( 1 דומה במבנה שלה לתכנית הפיקוד לסגירתו ( שורה . ( 2 בשני המקרים , לחיצה על הלחצן פתיחה או סגירה , תפעיל את המנוע החשמלי בכיוון הרצוי . כדי למנוע מצב שבו השער מקבל אות פיקוד לפתיחה ולסגירה בו-זמנית ( פיקוד הפעלה כפול , ( משתמשים במגעים סגורים של סלילי המוצא , בטור למעגל הפיקוד , כאבטחה : מגע סגור של סליל מוצא Q 1 מחובר בטור למעגל הפיקוד להפעלת מוצא , Q 2 ומגע סגור של סליל מוצא Q 2 מחובר בטור למעגל הפיקוד של מוצא . Q 1 ? שאלה 3 . 10 הסבירו את אופן פעולתו של השער , לפי תכנית הפיקוד שהוצגה באיור . 3 . 13 ? שאלה 3 . 11 כדי לאפשר חיווי מרחוק של תנועת השער , מוסיפים לידו נורת חיווי . הנורה מופעלת בזמן תנועתו . חיברו את הנורה למוצא הבקר . Q 4 הוסיפו לתכנית הפיקוד של השער ( שהוצגה באיור ( 3 . 13 את התנאים המאפשרים להפעיל את הנורה בזמן תנועת השער . איור 3 . 13 דיאגרמת סולם להפעלת השער החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר