עמוד:179

דוגמה 3-4 הפעלת שער חשמלי ( הפעלת מנוע לשני כיווני סיבוב ) באיור 3 . 12 מוצג שער הנפתח ונסגר על-ידי מנוע חשמלי . פתיחת השער וסגירתו מתבצעות באמצעות קופסת פיקוד הכוללת שלושה לחצנים : לחצן פתיחה , לחצן סגירה ולחצן עצירה . בקצות השער מותקנים שני מפסקי קצה , אחד בקצהו הימני ואחד בקצהו השמאלי . מפסקי הקצה משמשים לזיהוי הגעת השער לאחד הקצוות ( פתיחה מלאה או סגירה מלאה ) ולעצירת המנוע החשמלי המניע אותו . חיבורי המערכת לבקר הם : הפעלת המנוע לפתיחת השער דרך מוצא הבקר Q 1 הפעלת המנוע לסגירת השער דרך מוצא הבקר Q 2 הלחצן פתיחה של השער מחובר למבוא הבקר I 1 הלחצן סגירה של השער מחובר למבוא הבקר I 2 הלחצן עצירה של השער מחובר למבוא הבקר I 3 מפסק הקצה פתיחה מלאה מחובר למבוא הבקר I 4 מפסק הקצה סגירה מלאה מחובר למבוא הבקר I 5 איור 3 . 12 שער חשמלי המבוקר על-ידי בקר מתוכנת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר