עמוד:177

דיאגרמת הסולם להפעלת מערכת המסועים בצורה עוקבת מוצגת באיור . 3 . 10 מנוע , M 1 המחובר למוצא הבקר , Q 1 מופעל על-ידי לחצן ההפעלה I 1 ומנותק על-ידי לחצן הניתוק . I 2 הפעלתו אינה תלויה בהפעלת מנוע . M 2 ההפעלה של מנוע , M 2 המחובר למוצא הבקר , Q 2 מותנה בשני תנאים : הפעלת לחצן ההפעלה I 3 והפעלה קודמת של מנוע , M 1 המתבטאת בסגירת מגע רגיל-פתוח של המוצא . Q 1 אי-אפשר להפעיל את מוצא Q 2 ללא הפעלה קודמת של מוצא . Q 1 ? שאלה 3 . 7 התבוננו באיור . 3 . 10 מגע העזר של מוצא , Q 1 המחובר בטור למגע המבוא I 3 ( בשורה 2 בתכנית , ( משמש כתנאי ההפעלה למוצא . Q 2 אפשר למקם מגע זה בטור למגע סגור I 4 לפני סליל המוצא , Q 2 במקום במקומו הנוכחי . האם התכנית תעבוד בצורה זהה לאחר השינוי ? בדקו אם עדיין תתבצע הפעלה עוקבת בין מוצא Q 2 למוצא , Q 1 ומה יתרחש כאשר ינתקו את מוצא Q 1 בעזרת לחצן הניתוק ? I 2 איור 3 . 10 דיאגרמת הסולם להפעלת מערכת המסועים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר