עמוד:176

דוגמה 3-2 הפעלה עוקבת של שני צרכנים באיור 3 . 9 אפשר לראות שני מסועים המופעלים על-ידי שני מנועים , המחוברים למוצאי הבקר . שני המסועים צמודים זה לזה ומשמשים לשינוע חלקים היוצאים מתחנת העיבוד אל המחסן . הפעלת כל אחד מהמסועים מתבצעת בצורה ידנית בשטח , על-ידי זוג לחצני הפעל ונתק – זוג לכל מסוע . המסוע שמספרו 1 מופעל ראשון , על-ידי לחצן ההפעלה שלו . את מסוע 2 אפשר להפעיל ( עלידי לחצן ההפעלה שלו , ( רק אם מסוע 1 הופעל לפניו ( תלות בין מסוע 2 למסוע . ( 1 ניתוק המסועים מתבצע על-ידי לחצני הניתוק – ללא תלות בין אחד לשני . חיבורי המערכת לבקר הם : מנוע M 1 המפעיל את המסוע הראשון , מחובר למוצא הבקר Q 1 מנוע M 2 המפעיל את המסוע השני , מחובר למוצא הבקר Q 2 הלחצן הפעל של מסוע 1 מחובר למבוא הבקר I 1 הלחצן נתק של מסוע 1 מחובר למבוא הבקר I 2 לחצן הפעל של מסוע 2 מחובר למבוא הבקר I 3 לחצן נתק של מסוע 2 מחובר למבוא הבקר I 4 איור 3 . 9 שני מסועים מופעלים בצורה עוקבת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר