עמוד:175

איור 3 . 8 מציג דיאגרמת זמנים שבה אפשר לראות את פעולת מעגל ההחזקה העצמית . להלן תרגום של מעגל ההחזקה העצמית ( שהוצג באיור , ( 3 . 7 לשפת ההוראות : ? שאלה 3 . 6 באיור 3 . 5 הוצג מנוע ; מעוניינים לאפשר את הפעלתו בעזרת לחצנים נוספים – לחצני הפעל ונתק שימוקמו בתחנה אחרת , ויחוברו למבואות I 3 ו I 4- של הבקר . הוסיפו לתכנית דיאגרמת הסולם ( שהובאה באיור ( 3-7 את התנאים שיאפשרו שימוש בלחצנים אלה . איור 3 . 8 דיאגרמת זמנים למעגל החזקה עצמית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר