עמוד:174

הפעולה לשמירה על מצבו האחרון של הממסר , פעולת הזיכרון , מיושמת על-ידי שימוש במגע עזר של ממסר ההפעלה למנוע , המחובר כמגע החזקה עצמית , במקביל למגע הלחצן הפעל . איור 3 . 7 מציג את יישום דיאגרמת הסולם החשמלית כדיאגרמת סולם של הבקר המתוכנת . ( שימו לב , מטעמי נוחות בסרטוט , ומטעמי חיסכון בהוראות לוגיות , שונה מיקומו של הלחצן הפסק והוא נמצא בטור , אחרי הלחצן הפעל ולפני סליל המוצא . ( לחיצה על הלחצן הפעל סוגרת את המגע הרגיל-פתוח I 1 ( מאפשרת העברת " זרם " בקו ) ומפעילה את סליל . Q 2 הממסר Q 2 מופעל , ומגע העזר שלו , המחובר במקביל ללחצן הפעל נסגר , ויוצר החזקה עצמית לממסר . לחיצה על הלחצן הפסק תפתח את המגע הרגיל-סגור I 2 ( תחסום העברת " זרם " בקו ) ותנתק את סליל . Q 2 איור 3 . 7 מעגל החזקה עצמית מיושם בבקר המתוכנת איור 3 . 6 מעגל חשמלי להחזקה עצמית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר