עמוד:172

3 . 2 . 1 מבוא הפונקציות הלוגיות הבסיסיות מיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי שימוש במגעים ובסלילים . המגעים יוצרים שילוב של תנאי מיתוג לוגיים הדרושים להפעלת הסלילים . המגעים מייצגים מבואות לבקר , או מגעי עזר של ממסרים פנימיים וממסרי מוצא , והסליל מייצג הפעלה של רכיב מוצא . בדוגמאות הבאות יוצגו כמה מעגלי מיתוג בסיסיים הנפוצים בפיקוד חשמלי , ומיושמים על-ידי הבקר המתוכנת . 3 . 2 פונקציות לוגיות בסיסיות ודוגמאות ? שאלה 3 . 3 באילו מקרים עלול המפלס במכל להגיע לנקודה מפלס יתר ? ? שאלה 3 . 4 התבוננו בתרגום של תכנית דיאגרמת הסולם לשפת ההוראות הלוגיות , שהובא בסעיף ו . האם אפשר לתרגם את הדיאגרמה בצורה שונה ? האם אפשר לחסוך את הפקודה AND LD הרשומה בשורה ? 4 ( רמז – אפשר לשנות את סדר המגעים בדיאגרמה . ( ? שאלה 3 . 5 התבוננו במפסקי המפלס המותקנים במכל ; אפשר לזהות תקלה באחד המפסקים על-ידי זיהוי מצב שבו האותות המתקבלים מהם אינם הגיוניים . דוגמה למצב לא הגיוני הוא קבלת אות של זיהוי מים ממפסק מפלס מקסימום , כאשר מפסק מפלס מינימום אינו מזהה מים . הוסיפו תנאי לתכנית הפיקוד של התהליך ( ראו איור ;( 3 . 4 התנאי הנוסף יאפשר להפעיל נורת התרעה שתחובר למוצא הבקר Q 2 ותצביע על מצב תקלה בגששים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר