עמוד:171

שאלות חזרה ? שאלה 3 . 1 התבוננו בדיאגרמת הזמנים שהוצגה באיור 3 . 3 והסבירו את מצב התקלה המסומן שם ( החל מן השלב המסומן 5 בדיאגרמה . ( ? שאלה 3 . 2 התבוננו בדיאגרמת הסולם הנתונה באיור . 3 . 4 הניחו שהמים נמצאים במצב שרואים באיור 3 . 1 ( מעל נקודת המינימום ומתחת נקודת המקסימום . ( מה יהיה מצב המשאבה כאשר נסגור את מפסק ההפעלה – I 0 האם היא תופעל , או לא ? הסבירו . העצמית שלה . ניתוק המשאבה מתבצע כאשר המים מגיעים לנקודת מפלס מקסימום , עלידי פתיחת מגעו הסגור של מפסק המפלס I 2 או על-ידי פתיחת מגעו הסגור של מצוף המפלס . I 3 שלב 2 הפעלת נורת התרעה Q 1 מתבצעת כאשר המפלס מגיע לנקודת מפלס יתר המזוהה על-ידי מפסק מפלס . I 3 ו . תרגום לשפת הוראות לוגיות תכנית דיאגרמת הסולם שהוצגה באיור 3 . 4 מתורגמת להלן לשפת ההוראות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר