עמוד:170

בחרנו בקר שכתובות המבוא שלו מוגדרות בתחום I 0 עד , I 7 וכתובות המוצא בתחום Q 0 עד . Q 5 הקצאת הנקודות I / O לרכיבי הקצה מופיעה בטבלה . 3 . 1 הקצאת נקודות מבוא ומוצא בבקר ד . דיאגרמת הסולם בבקר איור 3 . 4 מציג את דיאגרמת הסולם של תכנית הפיקוד לבקרת המפלס במכל האגירה . ה . תיעוד והסבר דיאגרמת הסולם שלב 1 הפעלת משאבה Q 0 מתבצעת כאשר מפסק ההפעלה הראשי I 0 הופעל ומפלס המים נמצא מתחת לנקודת מפלס מינימום ( מפסקי המפלס I 2 , I 1 ו I 3- אינם מזהים מים . ( המשאבה ממשיכה לפעול גם כאשר המפלס עלה מעל נקודת מפלס מינימום באמצעות מגע ההחזקה איור 3 . 4 דיאגרמת הסולם של תכנית הפיקוד לבקרת מפלס טבלה 3 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר