עמוד:169

מצבים 2 עד 4 מייצגים מצב עבודה תקין , שבו מפלס המים נע בין מפלס המינימום למפלס המקסימום . מצבים 5 עד 7 מייצגים מצבי תקלה . מצב 8 מייצג שוב פעולה תקינה של התהליך . שימו לב , המצבים 1 ו9- מייצגים מצב שבו התהליך אינו מופעל , כי מפסק ההפעלה פתוח . ב . זיהוי רכיבי הקצה בתהליך וסיווגם בתהליך המבוקר מותקנים רכיבי מבוא ורכיבי מוצא דיסקרטיים בלבד , הפועלים באחד משני מצבים : מצב OFF או מצב . ON התהליך כולל ארבעה רכיבי מבוא ( רכיבי חישה ופיקוד ) ושני רכיבי מוצא ( רכיבי ביצוע ורכיבי חיווי , ( לפי החלוקה הזו : רכיבי מבוא • רכיבי החישה הם מפסקי המפלס . כאמור בסעיף א , מפסקי המפלס מבוססים על מגע מסוג REED שנפתח או נסגר בהתאם למפלס המים . רכיב הפיקוד הוא מפסק ההפעלה הראשי . רכיבי המבוא מחוברים לכרטיס מבוא דיסקרטי בבקר . רכיבי מוצא • רכיב הביצוע הוא משאבה המופעלת מהבקר באמצעות ממסר ( מפעיל . ( המשאבה תופעל כאשר הממסר יתחבר , ותופסק כאשר הממסר ינותק . רכיב החיווי הוא נורת ההתרעה . רכיבי המוצא מחוברים לכרטיס מוצא דיסקרטי בבקר . ג . הקצאת נקודות מבוא ומוצא ( נקודות ( I / O בתהליך שבדוגמה מוגדרים , כאמור בסעיף ב , שישה רכיבים : ארבעה רכיבי מבוא ושני רכיבי מוצא . הבקר שיתאים לביצוע הבקרה על התהליך חייב לכלול לפחות 6 מבואות ומוצאים . הבקר הקטן ביותר שאפשר למצוא כיום כולל 14 מבואות ומוצאים : 8 מהם מבואות ו6- הם מוצאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר