עמוד:168

בחלק ב של האיור מפלס המים עלה מעל מפלס המינימום , אך עדיין נמצא מתחת מפלס המקסימום , ולכן המשאבה ממשיכה לפעול . בחלק ג של האיור מפלס המים הגיע למפלס המקסימום , ולכן המשאבה חדלה לפעול . בחלק ד של האיור מפלס המים ירד מתחת למפלס המקסימום , כתוצאה מהפסקת פעולת המשאבה ( וכתוצאה מהוצאת מים מהמכל דרך הברז הידני המותקן בצינור היציאה , ( והמשאבה עדיין אינה פועלת . המשאבה תופעל מחדש ברגע שמפלס המים ירד מעט מתחת למפלס המינימום , כמתואר בחלק א של האיור . בחלק ה של האיור מוצג מצב המייצג תקלה אפשרית במפסק מפלס המקסימום , שכתוצאה ממנו המפלס במכל עלה מעל מפלס המקסימום והגיע לנקודה מפלס יתר . במצב זה מופסקת פעולת המשאבה מיידית , ומופעלת נורת התרעה . באיור 3 . 3 מובאת דיאגרמת זמנים שבה מוצגים המצבים השונים שתוארו בתהליך , כפי שמקובל להציג את מצבי התהליך המבוקר . אפשר להבחין בדיאגרמה בתשעה מצבים שונים , המתארים פעולה תקינה ופעולה במצבי תקלה אפשריים . איור 3 . 3 דיאגרמת זמנים להצגת מצבי המפלס השונים במכל האגירה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר