עמוד:167

הוצאת המים ממכל האגירה נעשית על-ידי פתיחה ידנית של הברז המותקן בצינור היציאה מהמכל . הברז נפתח כאשר יש דרישה למים ( לצורך השקיה לדוגמה . ( ידוע כי ספיקת המים הנכנסת ( על-ידי המשאבה ) גדולה מספיקת המים היוצאת . באיור 3 . 2 מוצגים מצבים שונים של התהליך , המראים את הקשר בין מפלס המים במכל האגירה לבין פעולת המשאבה . המצבים א עד ד מציגים סדרה של מצבים רציפים אפשריים בחלק א של האיור מוצג מצב שבו מכל האגירה ריק ( או למעשה כל מצב שבו מפלס המים נמוך ממפלס המינימום , ( ולכן המשאבה פועלת . איור 3 . 2 הצגת מצבי מפלס שונים במכל האגירה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר