עמוד:162

• אפשור " דו-שיח " בין האדם המפעיל לבין המתקן המבוקר , כדי שהאדם המפעיל יוכל להתערב באופן פעולתו של המתקן ויוכל להזין אליו נתונים שונים הדרושים לפעולתו התקינה והשוטפת של התהליך ; • איסוף נתונים מהתהליך לשם אבטחת איכות וניתוח סטטיסטי . ניהול ותזמון מטלות הבקר , מבוצע על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר , במחזוריות קבועה הנקראת מחזור סריקה . משך כל מחזור סריקה נקרא זמן סריקה , נמדד באלפיות השנייה . • כתיבת תוכנית לבקר המתוכנת מתבצעת באחת מתוך שתי שפות ה ?ִ כנות הנפוצות , דיאגרמת סולם , ושפת הוראות לוגיות . בשתי שפות ה ?ִ כנות משתמשים במונחים הלקוחים ממעגלי הפיקוד החשמליים , מגעים , סלילים , חיבור מקבילי בין מגעים , חיבור טורי בין מגעים וכדומה . שפת דיאגרמת הסולם , שהיא השפה הנפוצה ביותר לתכנות בקרים , דומה מאוד בהגדרתה לדיאגרמת הסולם החשמלית המתארת מעגל פיקוד חשמלי . שפת ההוראות היא שפה לוגית התואמת את שפת דיאגרמת הסולם , ומשתמשת בהוראות לוגיות , כמו AND וOR- ליישום תכנית הפיקוד החשמלית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר