עמוד:160

באיור 2 . 85 אפשר לראות מעגל מיתוג הכולל חיבור במקביל של שלושה בלוקים , וכיצד הוא מתורגם לשפת ההוראות . תרגום מעגל זה מחייב שימוש בשתי הוראות מסוג . OR LD הוראת OR LD הראשונה מאפשרת לחבר במקביל את שני הבלוקים הראשונים במעגל ( הבלוקים המתחילים במגעים I 1 ו I 3- בהתאמה . ( הוראת OR LD השנייה מאפשרת חיבור מקבילי בין הבלוק שנוצר על-ידי ההוראה הראשונה לבין הבלוק השלישי ( שמתחיל במגע . ( I 5 איור 2 . 85 מציג שני פתרונות אפשריים לתכנית , בשפת ההוראות . בפתרון הראשון מחברים כל שני בלוקים במקביל בעזרת הוראת OR LD אחת ; בפתרון השני מחברים במקביל את כל הבלוקים שקיימים , על-ידי רצף של הוראות , OR LD שמספרן כמספר פעולות החיבור במקביל ( בדוגמה דרושות שתי הוראות כאלה . ( איור 2 . 85 מעגל מורכב הכולל כמה בלוקים המחוברים במקביל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר