עמוד:159

ההוראה OR LD מאפשרת לחבר את שני הבלוקים למעגל אחד ולשלב אותם כבלוק אחד בדיאגרמת הסולם . ההוראה LD הרשומה בצעד הראשון מגדירה את תחילת השורה ואת הבלוק הראשון , הכולל מעגל טורי בין המגעים I 1 ו . I 2- ההוראה LD הרשומה בצעד השלישי מגדירה את תחילת הבלוק השני , הכולל גם הוא מעגל טורי . ההוראה LD OR הרשומה בצעד החמישי יוצרת את סגירת מעגל המיתוג ומחברת את שני הבלוקים במקביל . בדומה לבעיה שהתעוררה בתרגום המעגל שבאיור , 2 . 79 קיימת בעיה גם בתרגום המעגל המוצג באיור 2 . 84 ( מעגל מיתוג מקבילי-טורי . ( גם במעגל זה הפתרון מחייב חלוקת המעגל לבלוקים ושימוש בהוראת בלוק . במקרה זה ההוראה AND LD מאפשרת חיבור טורי בין שני בלוקים . להלן שתי הוראות הבלוק בהן השתמשנו לתרגום מעגלי המיתוג המורכבים ; יש להוסיף אותן לרשימת ההוראות הלוגיות שהוגדרו בסעיף א 1 ( איור – ( OR LD ) OR LOAD . ( 2 . 76 הוראה המאפשרת לבצע חיבור מקבילי בין שני בלוקים מורכבים בדיאגרמת הסולם . – ( AND LD ) AND LOAD הוראה המאפשרת לבצע חיבור טורי בין שני בלוקים מורכבים בדיאגרמת הסולם . שתי הוראות הבלוק מבצעות חיבור לוגי טורי או חיבור לוגי מקבילי , החיבור יכול להתבצע בין שני בלוקים בלבד . במקרה שיש לחבר יותר משני בלוקים , צריך לחזור ולהשתמש בהוראות אלה כמה פעמים בתכנית . איור 2 . 84 תרגום מעגל מורכב טורי-מקבילי על-ידי ההוראה AND LD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר