עמוד:158

חיבור מגע המוגדר כהוראת I 3 ) OR בדוגמה , ( חייב להיעשות במקביל לכל המגעים שהוגדרו לפניו . בצורה דומה , שימוש בהוראה AND משמעותו חיבור בטור של המגע המוגדר בהוראה I 4 ) בדוגמה ) לכל המעגל שלפניו . זו הסיבה להבדלים בין המעגלים . הפתרון לבעיה זו מבוסס על חלוקה לבלוקים , ושימוש בהוראות נוספות המתייחסות לבלוקים אלה . נחלק את מעגל המיתוג לשני בלוקים : אחד מהם יגדיר את הענף הראשון של השלב , ואילו השני יגדיר את הענף השני , כפי שאפשר לראות באיור . 2 . 82 כל בלוק מתורגם בנפרד לשפת ההוראות , לפי כללי התרגום שהוגדרו באיור . 2 . 78 שילוב שני הבלוקים למעגל מיתוג אחד , ייעשה על-ידי שימוש בהוראה המאפשרת לחבר את שני הבלוקים במקביל . הוראה זו מורכבת משילוב של ההוראות OR וLOAD- והיא מכונה . OR LD התכנית הרשומה באיור 2 . 83 מציגה את התרגום הנכון למעגל שראינו באיור . 2 . 79 בתכנית הרשומה באיור 2 . 83 אפשר לראות שנעשה שימוש כפול בפקודה , LD למרות שהתכנית מייצגת שלב אחד בדיאגרמת הסולם ( בהוראה בצעד 1 וגם בהוראה בצעד . ( 3 הסיבה לכך היא שלהוראה LD יש משמעות כפולה : היא משמשת כנקודת התחלה של שלב בדיאגרמת הסולם ( נקודת צומת בין מגע לבין קו המתח ) וגם כהוראה לפתיחת בלוק של הוראות לוגיות . איור 2 . 83 תרגום נכון למעגל באיור 2 . 79 תוך שימוש בפקודת בלוק איור 2 . 82 הפרדת שלב לשני בלוקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר