עמוד:157

הוראות קישור לבלוקים כאשר מתרגמים דיאגרמת סולם לשפת ההוראות עבור שלב שתנאי המיתוג שלו מורכבים , עלולה להיווצר בעיה הנובעת מהתייחסות לסדר הנכון של ביצוע הפעולות הלוגיות . נמחיש בעיה זו בדוגמה המוצגת באיור . 2 . 79 מעגל המיתוג באיור 2 . 79 הוא למעשה מעגל מיתוג טורי מקבילי . אם נתרגם אותו לשפת ההוראות ונשתמש רק בהוראות הלוגיות שהוזכרו ( באיור ( 2 . 76 נקבל תכנית שגויה . איור 2 . 80 מציע תרגום אפשרי שגוי למעגל המיתוג שבאיור . 2 . 79 כדי לבדוק אם התכנית המוצגת באיור 2 . 80 עונה על הדרישה שהוצגה בדיאגרמה שבאיור , 2 . 79 ננסה לבצע תהליך הפוך , שבו נבנה דיאגרמת סולם לפי הפקודות הנתונות . איור 2 . 81 מציג את המעגל המתקבל . אפשר לראות שקיים הבדל משמעותי בין דיאגרמות הסולם . הסיבה לשוני נובעת מתרגום לא נכון לשפת ההוראות , עקב חוסר התייחסות לסדר הפעולות הלוגיות . איור 2 . 81 תרגום שגוי של מעגל המיתוג מאיור 2 . 79 איור 2 . 80 תרגום שגוי לשפת ההוראות למעגל הפיקוד המורכב איור 2 . 79 מעגל מיתוג מורכב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר