עמוד:156

השלב השלישי מתאר תנאי מיתוג טורי ( וגם ) בין שני מגעים I 2 ו I 1- להפעלת ממסר המוצא . Q 10 השלב הרביעי מתאר תנאי מיתוג מקבילי ( או ) בין שני מגעים I 1 ו I 3- להפעלת המוצא . Q 10 השלב החמישי מתאר תנאי מיתוג מעורבים הכוללים חיבור מקבילי וחיבור טורי , ומשלבים גם מגע רגיל-סגור ( פעולת היפוך . ( השלב השישי באיור מתאר תנאי מיתוג מעורבים חיבור טורי וחיבור מקבילי . איור 2 . 78 תרגום שלבים בסיסיים בסולם לשפת ההוראות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר