עמוד:155

. 3 מבנה תכנית בשפת ההוראות בדומה לכללי שפת דיאגרמת הסולם , המגדירים כיצד תיראה הדיאגרמה וכיצד ייראה כל שלב בה , קיימים כללים לגבי המבנה של תכנית בשפת ההוראות . לכל הוראה הנכתבת בבקר מצורפת כתובת המגדירה את סוג המגע או הסליל בהם משתמשים ואת מספרו . הכתובת מאפשרת להבחין בין הממסרים והמשתנים השונים המוגדרים בתכנית , כדוגמת ממסר מבוא , ממסר מוצא . דוגמאות : ההוראה LD I 1 מגדירה את תחילתו של שלב חדש בדיאגרמת הסולם , עם מגע מבוא . I 1 ההוראה AND M 4 מגדירה חיבור בטור של מגע ממסר פנימי M 4 למעגל שלפניו . ההוראה OUT Q 7 מגדירה סיום שלב והפעלת ממסר מוצא . Q 7 תרגום דיאגרמת הסולם לשפת ההוראות מתבצע עבור כל שלב בדיאגרמה בנפרד . בכל שלב מותמר מעגל המיתוג להוראות הלוגיות המתאימות לו . כל שלב מתחיל בהוראה הלוגית LOAD ( או ( LD הצמודה לכתובת המשתנה , ומסתיים בהוראת ההפעלה OUT הצמודה לכתובת המשתנה המופעל . במקרה של שימוש בפונקציות מורכבות ( קופסאות , ( יסתיים השלב בהוראת ההפעלה לפונקציה ( כמו TMR או . ( ADD יתר תנאי המיתוג המוגדרים באותו שלב , כדוגמת AND וOR- יתורגמו אחד אחרי השני , לפי סדר הופעתם במעגל המיתוג . התכנית הבסיסית ביותר בשפת ההוראות , היא תכנית של מעגל חשמלי פשוט , המאפשר הפעלת נורה בעזרת מתג כפי שתואר באיור : 2 . 53 02 LD I 02 01 OUT Q 01 באיור 2 . 78 מוצגות כמה דוגמאות לתרגום שלבים בסיסיים בדיאגרמת הסולם לשפת ההוראות : השלב הראשון באיור מתאר תכנית להפעלת ממסר מוצא על-ידי מגע מבוא ( הפעלת צרכן על-ידי מפסק או חישן . ( השלב השני באיור מתאר הפעלת ממסר מוצא על-ידי מגע מבוא מסוג רגיל-סגור ( היפוך . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר