עמוד:154

הפקודות הבאות מגדירות הוראות לוגיות : – ( LD ) LOAD הוראה המגדירה נקודת התחלה של שלב בדיאגרמת הסולם , ולמעשה מייצרת נקודת חיבור חשמלי ( צומת ) בין מגע לבין קו המתח השמאלי בדיאגרמה . – ( A ) AND הוראה המגדירה חיבור טורי בין מגעים בשלבי דיאגרמת הסולם . יוצרת את הפעולה הלוגית וגם . – ( O ) OR הוראה המגדירה חיבור מקבילי בין מגעים בשלבי דיאגרמת הסולם . יוצרת את הפעולה הלוגית או . – ( N ) NOT הוראה המגדירה שימוש במגע מסוג רגיל-סגור בדיאגרמת הסולם . מאפשרת להגדיר פעולה לוגית של היפוך . הוראה זו אינה מופיעה בפועל כפקודה עצמאית , אלא בצמוד לאחת משלוש הפקודות האחרות . השילוב בין הוראות אלה , בתכנית הפיקוד לבקר , מאפשר ליצור רצף של תנאי המיתוג הדרושים . באיור 2 . 76 הוצג הקשר בין ההוראות הלוגיות לדיאגרמת הסולם . . 2 הוראות הפעלה באיור 2 . 77 מוצג הקשר בין הוראות ההפעלה לדיאגרמת הסולם . איור 2 . 77 הקשר בין הוראות ההפעלה לדיאגרמת הסולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר