עמוד:152

2 . 4 . 5 שפת ההוראות ( Instruction List ) א . מבוא שפת ההוראות היא שפת תכנות המאפשרת לתרגם כל שלב של דיאגרמת הסולם לרצף של הוראות מילוליות . בהוראות אלה מוגדרים הקשרים החשמליים והקשרים הלוגיים בין הרכיבים השייכים לאותו שלב . כל הוראה מגדירה קשר לוגי מסוים בין הרכיבים : ביצוע הפעלה או חיבור נקודה כלשהי לקווי המתח בדיאגרמת הסולם ( צומת . ( דוגמאות לקשרים חשמליים הן : חיבור חשמלי טורי המיישם את הפעולה הלוגית AND וחיבור חשמלי מקבילי המיישם את הפעולה הלוגית . OR שלב מספר 2 כולל תנאי מיתוג להפעלת ממסר מוצא . Q 1 הממסר יופעל בהתאם למצב מגע המבוא I 3 ומצבו של מגע ממסר העזר . M 1 כאשר ממסר M 1 אינו מופעל , מגעו הרגיל-סגור נשאר סגור , לכן מתאפשרת הפעלת מוצא Q 1 על-ידי סגירת מגע המבוא . I 3 בשלב מספר 3 מופעל ממסר מוצא , Q 2 תוך תלות במצבם של המבואות I 4 ו I 5- ובמצבו של מוצא . Q 1 תנאי ההפעלה לממסר מוצא Q 2 הם סגירת מגע מבוא I 5 כאשר המוצא Q 1 פועל ( תנאי טורי ) או סגירת מגע מבוא I 4 ( תנאי מקבילי . ( איור 2 . 75 תכנית לדוגמה בדיאגרמת סולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר