עמוד:151

. 4 ממסרי השהיה ממסרי ההשהיה הם ממסרי תוכנה המדמים את פעולתם של קוצבי הזמן האלקטרוניים והאלקטרו-מכניים . הם מאפשרים לשלב תנאי תיזמון להפעלה כחלק מהתנאים הלוגיים הנדרשים בשלבי דיאגרמת הסולם . ממסרי ההשהיה מוגדרים כרכיבי מוצא ומסומנים על-ידי הסמל קופסה . לכל ממסר השהיה יש מגעים המושפעים מפעולתו . איור 2 . 74 מציג את ממסר ההשהיה . תיאור מפורט של ממסר ההשהיה ואופן השימוש בו יתואר בהמשך , בסעיף . 3 . 3 ז . תכנית דוגמה בדיאגרמת סולם באיור 2 . 75 מוצגת תכנית לדוגמה , בדיאגרמת סולם . הדיאגרמה כוללת כמה שלבים בסולם ; בכל שלב מוגדרים תנאי מיתוג של רכיבי מבוא המהווים תנאי הפעלה לרכיבי המוצא . דיאגרמת הסולם המוצגת באיור 2 . 75 כוללת שלושה שלבים , המשלבים בתוכם שני רכיבי מוצא Q 1 ) ו , ( Q 2- חמישה רכיבי מבוא ( I 5 , I 4 , I 3 , I 2 , I 1 ) וממסר פנימי אחד . ( M 1 ) שלב מספר 1 כולל תנאי מיתוג המשמשים להפעלת ממסר פנימי . M 1 הממסר יופעל בהתאם למצבם של מגעי המבוא I 1 ו . I 2- הממסר יופעל כאשר לפחות אחד משני המגעים ייסגר . תנאי המיתוג המוגדר בשלב זה הוא תנאי מיתוג מקבילי . איור 2 . 74 ממסר ההשהיה של הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר