עמוד:150

מגעים אלה אפשר להשפיע על אופן הרצת תכנית הבקר . מספרם של ממסרי המוצא בתוכנת הבקר מוגבל , כמובן , בהתאם למספר נקודות המוצא בבקר , שקבע יצרן הבקר . . 3 ממסרים פנימיים הממסרים הפנימיים הם ממסרי תוכנה הקיימים בבקר ומוגדרים בזיכרון הנתונים של הבקר , אך אינם מחוברים פיזית לנקודות המבוא או המוצא של הבקר . ממסרים אלה משמשים בעיקר כממסרי עזר להגדרת תנאי מיתוג מורכבים בשלבי דיאגרמת הסולם , או כזיכרון זמני למצב תנאי המיתוג בשלב מסוים . הממסרים הפנימיים מוגדרים בדיאגרמת הסולם כרכיבי מוצא , בדומה לממסרי המוצא , והסימון שלהם הוא סליל . סליל הממסר הפנימי מופעל בהתאם לתוצאות תנאי המיתוג של המגעים בשלב שבו מופיע סליל הממסר . לממסר הפנימי מצורפים מגעים מסוג רגיל-פתוח ורגיל-סגור , בהם אפשר להשתמש בכל אחד משלבי דיאגרמת הסולם , בלי הגבלה של כמות . איור 2 . 73 מציג את הממסר הפנימי של הבקר . מספרם של הממסרים הפנימיים בתוכנת הבקר מוגבל , כמובן , בהתאם לגודל זיכרון הממסרים הפנימיים של הבקר , שהקצה יצרן הבקר . איור 2 . 73 ממסר פנימי של הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר