עמוד:148

ו . שימוש בממסרים כרכיבי תוכנה בתוכנת הבקר בתוכנת הבקר משתמשים בפונקציות תוכנה שמגדירות רכיבים המתפקדים באופן דומה ל ?ִ פקודם של ממסרים אלקטרו-מכנים . רכיבים אלה מכונים אף הם ממסרים ( למרות שבפועל , כל ממסר כזה מיושם בתוכנת הבקר על-ידי סיבית אחת בזיכרון הבקר . ( בדומה לממסר אמיתי , לכל רכיב כזה יש סליל ומגעים , אולם בניגוד לממסר אמיתי , המוגבל במספר מגעיו בהתאם לגודלו הפיזי , אין הגבלה כזו על ממסר בתוכנה . מספר המגעים שלו , בהם ניתן להשתמש בתוכנה , אינו מוגבל . בתוכנת הבקר מוגדרים ארבעה סוגי ממסרים : ממסרי מבוא , ממסרי מוצא , ממסרים פנימיים ( המוגדרים גם כממסרי עזר ) וממסרים מיוחדים , כדוגמת ממסר השהיה ( קוצב זמן . ( . 1 ממסרי מבוא ממסרי מבוא הם ממסרים המשמשים לקבלת אותות חשמליים מרכיבי המבוא , כדוגמת חישנים ומפסקים , המחוברים אל מבואות הבקר . אותות חשמליים אלה מתקבלים דרך כרטיס המבוא לבקר . לכל נקודת חיבור בכרטיס המבוא של הבקר , מוגדר ממסר מבוא בתוכנת הבקר . איור 2 . 71 מציג את ממסר המבוא בבקר ואת אופן ?ִ פקודו . משתמשים בממסר המבוא בתכנית דיאגרמת הסולם רק באמצעות מגעיו . המגעים יכולים להיות מגעים מסוג רגיל-פתוח ( N . O . ) או מגעים מסוג רגיל-סגור . ( N . C . ) אפשר להשתמש איור 2 . 71 ממסר המבוא בבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר