עמוד:147

יחידת העיבוד המרכזית של הבקר קוראת את תכנית דיאגרמת הסולם , מפענחת את התנאים המוגדרים בה על-ידי המגעים ומפעילה בהתאם את רכיבי המוצא . קריאת התכנית מבוצעת החל מהשלב הראשון בסולם ( השלב העליון , ( לפי סדר השלבים , ועד השלב האחרון ( השלב התחתון . ( כל שלב מפוענח ומבוצע פעם אחת בכל מחזור סריקה של הבקר . זרימת המידע לגבי תנאי המיתוג בכל שלב ושלב , היא תמיד חד-כיוונית , החל מקו המתח השמאלי , דרך רשת המגעים , לכיוון הסליל וקו המתח הימני . איור 2 . 69 מציג את כיוון זרימת המידע בשלב הסולם . המספרים המסומנים באיור בסוגריים , מציינים את סדר קריאת תנאי המיתוג על-ידי יחידת העיבוד . במקרה שבשלב הסולם מופיע צירוף תנאים מורכב , הכולל גם נקודות צומת , שנוצרות כתוצאה מחיבור מקבילי , תתבצע העברת המידע בנקודת הצומת גם מלמעלה למטה , אך תמיד עם כיוון כללי ימינה . איור 2 . 70 מציג את כיוון זרימת המידע ( ולמעשה את סדר קריאת התכנית על-ידי המעבד ) בשלב מורכב בסולם . המספרים המסומנים באיור בסוגריים , מציינים את סדר קריאת תנאי המיתוג על-ידי יחידת העיבוד . איור 2 . 70 כיוון זרימת המידע בשלב מורכב בדיאגרמת הסולם איור 2 . 69 כיוון זרימת המידע בשלבי דיאגרמת הסולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר