עמוד:146

בכל שלב יוצרים רכיבי המבוא תנאי מיתוג המגדירים את צירופי המיתוג החשמליים המוכרים , תוך שימוש בסמלי מגעים משני הסוגים : מגע רגיל-פתוח ( N . O . ) ומגע רגיל-סגור . ( N . C . ) המגעים רשומים בדיאגרמה תמיד במצבם הנורמלי – המצב בו הם אינם מופעלים . צירופי המיתוג החשמליים המוכרים הם : חיבור טורי של מגעים , חיבור מקבילי של מגעים וחיבור מעורב . איור 2 . 68 מציג דוגמאות לצירופי מיתוג שונים . נתבונן בשלב דיאגרמת הסולם המוצג בחלק א של איור . 2 . 68 כדי להפעיל את סליל המוצא , Q 10 יש לוודא שמגע I 1 ( מסוג ( N . O . ישנה את מצבו וייסגר , ואילו מגע ( N . C . ) I 2 יישאר במצבו הנוכחי , הסגור . כל תנאי אחר לא יאפשר להפעיל את סליל הממסר . Q 10 בשלב דיאגרמת הסולם המוצג בחלק ג של איור , 2 . 68 תנאי המיתוג שיוצרים המגעים כולל חיבור טורי וחיבור מקבילי . כדי שסליל המוצא Q 10 יופעל , יש לוודא שהמגע I 1 או המגע I 3 ישנו את מצבם וייסגרו ( או ששניהם יחד ישנו את מצבם , ( ובו-זמנית יישאר המגע I 2 סגור , ולא ישנה את מצבו . כל מצב אחר ימנע את הפעלת סליל . Q 10 ה . אופן קריאת תכנית דיאגרמת הסולם על-ידי הבקר תכנית דיאגרמת הסולם מורכבת מכמה שלבים , המגדירים תנאי מיתוג לרכיבי מוצא . בכל שלב מופעל רכיב מוצא אחד . איור 2 . 68 דוגמאות של צירופי מיתוג חשמליים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר