עמוד:144

דוגמאות לפונקציות תוכנה מורכבות המוגדרות בקופסה : קוצב זמן , מונה , יחידות השוואה , חישובים מתמטיים . לקופסה קו מבוא אחד או יותר , המסורטטים בצידה השמאלי , וקו מוצא המסורטט בצידה הימני . לכל קופסה יש שם המגדיר את פעולתה , והיא כוללת בתוכה פרמטרים ונתונים הדרושים לביצוע הפעולה המוגדרת לה . לדוגמה : קופסת קוצב זמן מכונה TON ( קיצור של – Timer On Delay קוצב זמן בהשהיה באנגלית ;( היא כוללת את הפרמטרים האלה : מספר סידורי של קוצב הזמן , ערך זמן רצוי ובסיס הזמן לספירת הזמן . קופסת חישוב , לדוגמה , מבצעת פעולת חיבור ולכן היא מכונה ADD ( קיצור של המילה – ADDition חיבור באנגלית ;( היא כוללת את הפרמטרים האלה : נתון מחובר , נתון מחבר ונתון הסכום . הנתונים מוגדרים לרוב באוגרי נתונים בבקר . ד . עקרונות השימוש בדיאגרמת הסולם של הבקר כל שלב בדיאגרמת הסולם מורכב מרכיבי מבוא ומרכיב מוצא , המחוברים ביניהם באמצעות קווי חיווט . רכיבי המבוא הם המגעים המאפשרים לקיים את תנאי המיתוג או מונעים את קיומם – לפי מצבם . רכיב המוצא הוא סליל הממסר , המופעל בהתאם לתנאי המיתוג . רכיבי המבוא ממוקמים בצידו השמאלי של כל שלב בדיאגרמת הסולם , החל מקו האנך השמאלי בסולם , ורכיבי המוצא ממוקמים בצידו הימני של השלב , צמוד לאנך הימני בסולם . איור 2 . 65 מציג את מיקום הרכיבים בשלב הסולם . איור 2 . 65 מיקום הרכיבים בשלב הדיאגרמה איור 2 . 64 סמל הקופסה בדיאגרמת הסולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר