עמוד:143

מגע מסוג רגיל-פתוח , הנמצא במצבו הרגיל ( פתוח , ( אינו מאפשר לקיים את תנאי המיתוג המוגדר לו . רק כאשר המגע נסגר , הוא מאפשר את קיום תנאי המיתוג המוגדר לו . המגע מוגדר כפתוח כאשר הממסר שלו אינו מופעל , והוא נסגר כאשר הממסר שלו מופעל . מגע מסוג רגיל-סגור , הנמצא במצבו הרגיל ( סגור , ( מאפשר לקיים את תנאי המיתוג המוגדר לו . כאשר המגע נפתח הוא אינו מאפשר לקיים את תנאי המיתוג המוגדר לו . המגע מוגדר כסגור כאשר הממסר שלו אינו מופעל . המגע מוגדר כפתוח כאשר הממסר מופעל ( תנאי היפוך . ( סמלי המגעים בדיאגרמת הסולם רשומים עם מספרים המייצגים את המשתנים השולטים עליהם בבקר . לדוגמה : מגע מסוג רגיל-פתוח , המייצג מבוא לבקר , יסומן במספר , I 1 ומגע מסוג רגיל-פתוח , המייצג משתנה זיכרון פנימי , יסומן במספר . M 3 הסמל סליל ( סמל מוצא מהבקר ) הסמל סליל מייצג את כל רכיבי המוצא ומגדיר אותם כסליל של ממסר אלקטרו-מכני . כל סליל מופעל או מנותק בזמן הרצת תכנית הבקר , בהתאם לקיום תנאי המיתוג או אי קיום תנאי המיתוג המופיעים לפניו . סמל הסליל מוצג באיור . 2 . 63 הסליל ממוקם בצידו הימני של שלב דיאגרמת הסולם , בצמוד לקו חזרת המתח . הסליל מופעל כאשר מתקיימים תנאי המיתוג הרשומים בדיאגרמת הסולם בצידה השמאלי . סמלי הסליל רשומים בדיאגרמת הסולם כשלצידם מספרים המייצגים את המשתנים בבקר עליהם הם שולטים . לדוגמה : סליל המייצג מוצא מהבקר יסומן במספר , Q 1 וסליל המייצג משתנה זיכרון פנימי יסומן במספר . M 2 הסמל קופסה ( סמל לפונקציה מיוחדת ) הסמל קופסה מייצג פונקציית תוכנה מורכבת , המבוצעת על-ידי הבקר . הסמל מגדיר את הפונקציה בתור " קופסה שחורה " שמופעלת בזמן הרצת תכנית הבקר , בהתאם להגדרות שנקבעו עבורה . סמל הקופסה מוצג באיור . 2 . 64 איור 2 . 63 סמל הסליל בדיאגרמת סולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר