עמוד:142

הסימולים הגרפיים בדיאגרמת הסולם של הבקר מייצגים פונקציות תוכנה המוגדרות בבקר . בדיאגרמת הסולם המתארת סכמת פיקוד חשמלית , יש לכל רכיב סימול ייחודי משלו . לעומת זאת , בדיאגרמת הסולם של הבקר יש סימול מייצג אחד לכל סוגי רכיבי המיתוג , וסימול מייצג אחד לכל סוגי רכיבי המוצא . הסמלים הגרפיים מחולקים לשלוש קבוצות : סמלים של רכיבי מיתוג , סמלים של רכיבי מוצא וסמלים של פונקציות מיוחדות . ג . סמלים בדיאגרמת הסולם של הבקר סמלי מגעים ( סמלי מבואות לבקר ) בקבוצה זו קיימים שני סמלים , המסמלים את כל רכיבי המיתוג החשמליים בתור מגעים של ממסר אלקטרו-מכני . במהלך הרצתה של תוכנת הבקר , יחידת העיבוד של הבקר בודקת כל מגע וקובעת אם הוא מאפשר לקיים את תנאי המיתוג המוגדר לו ( המגע נסגר , ( או אינו מאפשר לקיים את תנאי המיתוג ( המגע נפתח . ( הבדיקה מתייחסת למעשה לאפשרות " מעבר זרם " דרך המגע . סמלי המגעים מוצגים באיור . 2 . 62 איור 2 . 62 סמלי המגעים בדיאגרמת סולם איור 2 . 61 מבנה דיאגרמת הסולם בתוכנת הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר