עמוד:140

איור 2 . 59 מציג דוגמה לכמה סימונים מוסכמים של רכיבי מיתוג ורכיבי מוצא . כדי להבחין בין רכיבים שהסימול שלהם זהה , נהוג לסמנם באותיות מייצגות ובספרה . לדוגמה : a 1 לרכיב מיתוג , h 1 לנורת סימון ו c 1- לסליל ממסר . באיור 2 . 60 מוצגת דוגמה של סכמת פיקוד חשמלית , המתוארת בדיאגרמת סולם , וכוללת רכיבי מיתוג ורכיבי מוצא . איור 2 . 60 סכמת פיקוד חשמלית בדיאגרמת סולם איור 2 . 59 סמלי רכיבי מיתוג ורכיבי מוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר