עמוד:139

בהמשך הסעיף יוסבר תיאור התנאים הלוגיים וסימולם בדיאגרמה . מגע מסוג רגיל-פתוח מחייב הפעלה של סליל הממסר , כדי לקיים את תנאי המיתוג ולהעביר דרכו זרם ( מגע זה משמש בדרך כלל כאות הפעלה . ( מגע מסוג רגיל-סגור מאפשר מעבר זרם דרך הממסר וקיום תנאי המיתוג , ללא הפעלת סליל הממסר ( מגע זה משמש בדרך כלל כאות ניתוק . ( דיאגרמת הסולם החשמלית , כפי ששמה מעיד עליה , בנויה כסולם הכולל שני קווים אנכיים מקבילים , ושלבים אופקיים המחברים ביניהם . איור 2 . 58 מציג את מבנה הדיאגרמה . שני הקווים האנכיים מייצגים את קווי המתח של מעגל המיתוג החשמלי . הקו האנכי השמאלי מייצג את קו המתח ( פלוס במתח ישר , פאזה במתח חילופין , ( והקו הימני מייצג את קו החזרה ( Common ) של המתח ( אדמה במתח ישר , אפס במתח חילופין . ( השלבים האופקיים מייצגים את החיווט המתבצע בין קווי המתח , לסגירת מעגל חשמלי . על כל אחד מהשלבים ממוקמים רכיבי המיתוג והמוצא של מעגל המיתוג , כדי ליצור סכמת פיקוד חשמלית מלאה ורציפה ( מעגל חשמלי סגור . ( חיבור כל שלב לקווי המתח מתבצע על-ידי נקודות צומת בקו המתח ובקו החזרה . רכיבי המיתוג והמוצא , המוגדרים בדיאגרמת הסולם , מוצגים באמצעות סמלים גרפיים מוסכמים , כאשר לכל רכיב יש סימול ייחודי לו . איור 2 . 58 מבנה דיאגרמת הסולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר