עמוד:136

כמות המשתנים המוגדרת בזיכרון הבקר נקבעת על-ידי יצרן הבקר . מספר המשתנים הקשורים למבואות ולמוצאים פיזיים בבקר , תלוי במספר נקודות המבוא והמוצא שיש בכרטיסי המבוא והמוצא . לכל נקודת מבוא ונקודת מוצא בכרטיס , מוקצה תא זיכרון אחד בבקר , בגודל סיבית . מספר המשתנים הפנימיים נקבע על-ידי היצרן , מספר זה יחסי לגודל תכנית הפיקוד , לסוג הפקודות הקיימות בתכנית ( לביצוע אחדות מן הפקודות דרושים כמה תאי זיכרון ) ולכמות המבואות והמוצאים שבבקר . הערה : בטבלה אפשר לראות שהמשתנים T וC- המייצגים קוצבי זמן ומונים מופיעים פעמיים : פעם כנתונים דיסקרטיים ופעם כנתונים אנלוגיים . המשתנים T ו , C- המייצגים נתונים דיסקרטיים , מתייחסים למצב הפיזי של קוצב הזמן ושל המונה בתכנית , האם הם הופעלו או לא הופעלו 1 ) או , ( 0 ולכן הם מיוצגים בזיכרון על-ידי סיבית אחת . המשתנים T ו , C- המייצגים נתונים אנלוגיים , מתייחסים לערכים המספריים הנוכחיים של קוצב הזמן ושל המונה בתכנית ( ערך הזמן שעבר או ערך הספירה , ( ולכן הם מיוצגים בזיכרון על-ידי אוגר , בגודל בית או מילה . אחסון הנתונים הדיסקרטיים איור 2 . 55 מציג מבנה עקרוני של חלק מזיכרון המשתנים של הבקר המאחסן את נתוני המבואות והמוצאים הדיסקרטיים . אפשר לראות באיור שנתוני המבואות הדיסקרטיים והמוצאים הדיסקרטיים מאוחסנים בתוך סיביות , כערכים של ' 0 ' ו , ' 1 ' - באזור זיכרון האחסון של המבואות והמוצאים , ( Inputs and Outputs image register ) הנמצא בזיכרון הנתונים של הבקר . כל סיבית מייצגת ומשקפת נתון אחד של מבוא לבקר או מוצא אחד ממנו . איור 2 . 55 אחסון נתוני המבואות הדיסקרטיים והמוצאים הדיסקרטיים בזיכרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר