עמוד:135

כדי להבחין בין הנתונים השונים המאוחסנים בזיכרון המשתנים של הבקר , מסומן כל נתון בכתובת ייחודית , המגדירה את מיקומו בזיכרון . הכתובת מורכבת מתו וממספר : התו מייצג את סוג הנתון ומגדיר את אזור הזיכרון שבו הוא מאוחסן ; המספר מייצג את מספרו הסידורי של התו באותו אזור זיכרון . מבחינים בין שתי קבוצות עיקריות של נתונים : נתונים דיסקרטיים , המייצגים משתנים בעלי שני מצבים , OFF ו , ON- ונתונים אנלוגיים המייצגים ערכים מספריים . בתוך כל קבוצה ניתן להבחין בשתי תת-קבוצות של נתונים : נתונים המייצגים ערכים של משתנים חיצוניים בבקר , לדוגמה , ערכים של מבואות ומוצאים , ונתונים המייצגים ערכים של משתנים פנימיים בבקר , לדוגמה , ערכים המאוחסנים בתאי זיכרון פנימיים . הנתונים הדיסקרטיים מאוחסנים בזיכרון המשתנים בתוך סיביות , ( Bits ) ואילו הנתונים האנלוגיים המספריים מאוחסנים בזיכרון המשתנים בתוך בתים ( Bytes ) ומילים . ( Words ) סימון הכתובות הניתנות למשתנים השונים בבקר אינו אחיד בדגמי הבקרים השונים , אולם כיום יותר ויותר יצרנים משתמשים בסימונים אחידים עבור המשתנים . טבלה 2 . 1 מציגה את המשתנים ואת סימוניהם המקובלים . בכל הדוגמאות שיוצגו בספר זה נשתמש בסימונים כפי שהם מופיעים בטבלה זו . טבלה 2 . 1 סיווג וסימון משתני הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר