עמוד:134

2 . 4 . 3 בסיס הנתונים של הבקר – משתנים וכתובות בזמן קריאת פקודות התכנית ועיבודן , משתמשת יחידת העיבוד המרכזית של הבקר בנתונים שונים המאוחסנים באזור זיכרון המשתנים של הבקר . ( Data memory ) נתונים אלה כוללים ערכים המייצגים את מצב המבואות והמוצאים של הבקר , פרמטרים קבועים הדרושים לביצוע הפונקציות השונות ( כגון זמן השהיה רצוי , ערך מנייה רצוי ) ופרמטרים משתנים שערכם משתנה בזמן עיבוד התכנית ( כגון ערך ספירה נוכחי או תוצאת חישוב מתמטית . ( פרמטרים אחדים , ביניהם מספר המבואות והמוצאים של הבקר , סוגי הפונקציות שהבקר מיישם וכדומה . תכנית הפיקוד של הבקר מעובדת על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר בצורה מחזורית , ומהווה חלק ממחזור הסריקה הכולל של הבקר . יחידת העיבוד של הבקר קוראת את פקודות התכנית , אחת אחרי השנייה , מהפקודה הראשונה עד האחרונה , מעבדת אותן ומאחסנת את תוצאות העיבוד בזיכרון הבקר . כל פקודה נקראת ומבוצעת פעם אחת בלבד בכל מחזור סריקה . זמן הפענוח והעיבוד של כל פקודה , על-ידי יחידת העיבוד , נמשך מיקרו-שניות אחדות , והוא תלוי במהירות העבודה של המעבד . הזמן הכולל הדרוש לקריאה ולעיבוד כל הפקודות , תופס חלק גדול מזמן הסריקה הכולל של הבקר , כפי שניתן לראות באיור 2 . 54 איור 2 . 54 סריקת הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר