עמוד:131

2 . 4 . 2 מבנה תכנית הפיקוד של הבקר ואופן הרצתה תכנית הפיקוד של הבקר מאוחסנת בזיכרון הבקר באזור המכונה זיכרון המשתמש . ( User Memory ) התכנית כוללת אוסף של פקודות , המאוחסנות בתאי זיכרון עוקבים ונקראות אחת אחרי השנייה על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר . מקבילי ( OR ) בין מגעים וכדומה . גם בניתוח תכנית נתונה , נוח להתייחס למושגים כמו מגע נפתח או נסגר , זרם זורם , סליל מופעל . שפת דיאגרמת הסולם דומה בהגדרתה ובמבנה שלה לדיאגרמת הסולם המתארת סכמת פיקוד חשמלית ( סכמה קווית , ( ובדומה לה היא מתבססת על שימוש בממסרים . סלילי הממסר משמשים להפעלת צרכן ( המחובר למוצא הבקר ) ומגעי הממסר משמשים להגדרת תנאי מיתוג של חישנים ( מבואות לבקר . ( שפת זו משותפת לכל דגמי הבקרים הקיימים , אם כי יש כמה הבדלים באופן ההגדרה והיישום של השפה בבקרים השונים . ההבדלים מתבטאים בעיקר בדרך בה משתמשים בפונקציות התוכנה המוגדרות בבקר , ובאופן הגדרת הכתובות של המבואות והמוצאים , והמשתנים השונים בזיכרון הבקר . שפת ההוראות ( Instruction list ) היא שפה לוגית המשתמשת בהוראות לוגיות ליישום תכנית הפיקוד החשמלית . שפה זו תואמת את שפת דיאגרמת הסולם , ומאפשרת לתרגם לפקודות לוגיות את החיבורים המיושמים בסכמות פיקוד חשמליות . לדוגמה : חיבור טורי מתורגם לפקודה AND וחיבור מקבילי מתורגם לפקודה . OR למעשה שפה זו מתרגמת את סכמת הפיקוד החשמלית לשפת פקודות מכונה . בנוסף לשתי שפות אלה , התפתחו עם השנים כמה שפות , שהשימוש בהן מותאם ליישומים מסוימים , כדוגמת שפת הבלוקים , ( FBD ) הדומה במבנה שלה לתרשים מלבני של מעגל אלקטרוני ( מעגל הכולל שערים לוגיים , ( ושפת תרשימי הזרימה ( SFC ) המשתמשת בתרשימי זרימה להגדרת סדר הפעולות הרצוי ליישום תכנית הפיקוד . שפות אלה אינן משותפות לכלל הבקרים , אם כי קיימת כיום מגמה בעולם הבקרה ליצור מכנה משותף ולהגיע לאחידות בשפות התכנות של הבקרים . ארגון בינלאומי בשם , PLC OPEN מוביל מגמה זו בקרב יצרני הבקרים המתוכנתים , ולצורך דחיפת הנושא הגדיר פרוטוקול בשם , IEC 61131-3 המכיל כללים ברורים להגדרת שפות התכנות ואופן השימוש בהן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר