עמוד:129

פרק הזמן העובר בין הסגירה הפיזית של המפסק לבין הפעלת הנורה , מוגדר כזמן התגובה של המבואות והמוצאים . ( I / O response time ) זמן התגובה תלוי בשני פרמטרים שונים : . 1 זמני התגובה של כרטיסי המבוא והמוצא ( חומרה , ( שהינם קבועים לכל כרטיס וכרטיס ; . 2 זמן הסריקה של הבקר ( תוכנה ) שתלוי בעיקר בגודלה של תכנית הפיקוד , ונקבע לפי מספר הפקודות שבה . זמן התגובה של כרטיס המבוא מוגדר כפרק הזמן שעובר מרגע שינוי מצבו של המפסק עד זיהוי מצבו החדש בזיכרון דימוי המבואות . זמן תגובה זה תלוי במעגל האלקטרוני המרכיב את הכרטיס . זמן התגובה של כרטיס המוצא הוא פרק הזמן שעובר מרגע קבלת אות המיתוג מזיכרון משתני המוצאים , ועד מיתוגה של הנורה . זמן תגובה זה הוא למעשה זמן המיתוג של הממסר המותקן בכרטיס המוצא . זמני התגובה של הכרטיסים קצרים יחסית , ולמעשה זמן הסריקה של הבקר , שהוא הזמן הארוך יותר , הוא הקובע את זמני התגובה הכוללים . באיור 2 . 51 מוצג גרף תלוי-זמן , המראה את זמן התגובה של ה . I / O- איור 2 . 51 הצגת זמני התגובה של המבואות והמוצאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר