עמוד:127

בשלב השלישי , הבקר מעביר את הערכים שנרשמו בטבלת דימוי המוצאים אל כרטיסי המוצא , ומעדכן את מצב רכיבי המוצא המחוברים אליהם ( מפעיל או מנתק אותם . ( בשלב הרביעי , הבקר מבצע סדרה של פעולות שגרתיות , שהכרחיות לתפקודו , כגון : בדיקת תקינות של כל מערכותיו , איתור תקלות בממשקים השונים , ויצירת תקשורת עם ציוד חיצוני המחובר אליו , כגון מחשב הכולל תוכנת ממשק אדם מכונה . ( HMI ) במונחי הבקר המתוכנת שלב זה מכונה . Overhead Routines פרק הזמן שנמשך מחזור סריקה אחד של הבקר נקרא זמן הסריקה . ( Scan Time ) זמן הסריקה יכול להימשך כמה אלפיות שנייה עד כמה עשרות אלפיות שנייה . זמן הסריקה תלוי בגודל תכנית הפיקוד שבבקר ( מספר הפקודות שבה . ( עיבוד תכנית הפיקוד מתבצע בשלב ב של מחזור הסריקה , והוא השלב הארוך ביותר בסריקה . באיור 2 . 50 מוצג תיאור עקרוני של פעולת הסריקה הנעשית על-ידי הבקר . איור 2 . 50 שלבי הסריקה עבור תכנית פיקוד נתונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר