עמוד:124

שולח לכרטיס , ( מוכפל בהפרש המתקבל מהפחתת ערך אות המוצא המינימלי האפשרי מערך אות המוצא המקסימלי האפשרי . איור 2 . 48 מציג דוגמה לשימוש בכרטיס מוצא אנלוגי . הבקר אחראי על ויסות זרימת המים דרך צינור , באמצעות ברז חשמלי . מידת פתיחת הברז מווסתת על-ידי מפעיל בעל מנוע סרוו , המקבל את מתח הפיקוד שלו מכרטיס D / A בן -12סיביות , שמתחי המוצא שלו נעים בתחום . 0-10 [ VDC ] מידת הפתיחה של הברז יחסית למתח המגיע למפעיל החשמלי : כאשר המתח הוא 10 [ VDC ] הפתיחה מקסימלית , והברז סגור כאשר המתח הוא . 0 [ VDC ] פתיחה מקסימלית מתקבלת כאשר הבקר שולח לכרטיס המוצא את הערך , 4095 ופתיחה מינימלית מתקבלת כאשר הבקר שולח את הערך . 0 נתבונן במערכת המוצגת באיור 2 . 48 ונחשב מה יהיה המתח שיתקבל במוצא הכרטיס D / A ( בעל נתון באורך -12סיביות ומתח מוצא , ( 0-10 [ VDC ] אם ידוע שהבקר מוציא ערך מספרי . 1024 4095 A 1024 = ×( 10 ? 0 ) = 2 . 5 [ V ] הברז החשמלי באיור מכויל לתחום פתיחה הנע בין 0 ל- . 90 ידוע שהקשר בין מתח ההזנה של המפעיל החשמלי של הברז לבין זווית הפתיחה הוא קשר ישר . הכרטיס האנלוגי מוציא מתח הנע בין 0 [ VDC ] ל . 10 [ VDC ] - איור 2 . 48 ברז חשמלי המופעל על-ידי כרטיס מוצא D / A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר