עמוד:123

הגרף מראה את הקשר הזה עבור כרטיס D / A בן -12סיביות . ערך זה נבחר מפני שהוא הנפוץ ביותר בקרב הכרטיסים האנלוגיים של הבקרים המתוכנתים . הגרף מציג , לכאורה , קשר רציף בין אות המוצא לאות המבוא , באמצעות קו ישר , אולם בפועל , הגרף אינו רציף והוא מורכב מ4096- נקודות . ( 2 ) בגרף אפשר לראות שהקשר הוא קשר יחסי ישר , ואפשר לחשב את אות המוצא ( המתח ) של הכרטיס D / A בעזרת הנוסחה : ? 21 ( 2-5 ) D = × ? VV min () מקרא : – A אות המוצא מהכרטיס , ביחידות – n [ VDC ] גודל המילה הבינארית של כרטיס המוצא – V max המתח המקסימלי שניתן לקבל במוצא הכרטיס , ביחידות – V min [ VDC ] המתח המינימלי שניתן לקבל במוצא הכרטיס , ביחידות – D [ VDC ] ערכו העשרוני של המספר הבינארי המגיע למבוא הכרטיס הגדרת הנוסחה קובעת שמתח המוצא מהכרטיס שווה ליחס בין אות המבוא לכרטיס ( ערך מספרי המגיע מהבקר , ( לבין אות המבוא המקסימלי האפשרי ( המספר הגבוה ביותר שהבקר איור 2 . 47 אות המוצא של כרטיס 12 ) D / A סיביות , מתח ( 0-10 [ VDC ] מוצג כתלות באות המבוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר