עמוד:121

הערה : כיוון שהמספר הבינארי המתקבל במוצא מכרטיס A / D הוא מספר שלם , יש לעגל את התוצאה המתקבלת מהחישוב , למספר השלם הקרוב ביותר . מתח המוצא המתקבל ממשדר-המפלס , יחסי בצורה ישירה למפלס הנוזל הנמדד במכל . כאשר מפלס הנוזל במכל מקסימלי , מתקבל מתח של 10 [ VDC ] במוצא משדר המפלס , וכאשר מפלס הנוזל במכל מינימלי , מתקבל מתח של 0 [ VDC ] במוצא משדר המפלס . אם ידוע לנו מהו תחום המפלס אליו מכויל משדר המפלס , נוכל לחשב ישירות את המספר הבינארי שיתקבל במוצא הכרטיס , A / D בהתאם למפלס הנוזל במכל . לצורך החישוב נחליף בנוסחה לעיל את המשתנים V max ו V min- במשתנים H max ו H min- בהתאמה ; האות H מייצגת את מפלס הנוזל במכל . להלן נוסחה המתארת את הקשר בין מפלס הנוזל לבין הערך הבינארי במוצא הכרטיס האנלוגי : ( 2-4 ) D ? A HH = ×( 2 ? 1 ) max min משדר המפלס שהוצג באיור 2 . 46 מכויל לתחום מפלס הנע בין 0 [ cm ] ל , 200 [ cm ] - ועבור תחום זה המשדר מפיק מתח בתחום בין 0 [ VDC ] ל . 10 [ VDC ] - נחשב , לדוגמה , מה יהיה המספר שיתקבל במוצא הכרטיס A / D ( בעל נתון באורך 12 סיביות , ( אם ידוע שמפלס הנוזל , כפי שנמדד על-ידי מד-המפלס הוא : 150 [ cm ] 3071 D 150 = ×( 2 ? 1 ) = 150 × 4095 = 3071 200 200 ? 0 200 המספר המתקבל במוצא הכרטיס A / D עבור מפלס נוזל של 150 ס " מ הוא 3071 ( המספר רשום ללא יחידות . ( ? שאלה 2 . 9 מתח המבוא לכרטיס A / D נע בתחום , 0-10 [ VDC ] ולכרטיס מוגדרת מילה בת -12סיביות . מה יהיה ערכו העשרוני של המספר הבינארי במוצא הכרטיס עבור מתח מבוא של ? 2 [ VDC ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר