עמוד:120

איור 2 . 46 מציג דוגמה לחיישן מפלס המחובר לכרטיס מבוא אנלוגי . אפשר לחשב את ערכו העשרוני של המספר הבינארי , המתקבל במוצא הכרטיס , בהתאם למתח המוצא של משדר-המפלס , באמצעות הנוסחה הזו : ( 2-3 ) מקרא : – D הערך העשרוני של המספר הבינארי , המתקבל במוצא הכרטיס – A המתח המתקבל במוצא משדר-המפלס , ביחידות [ VDC ] – V max המתח המקסימלי שניתן לקבל במוצא משדר-המפלס , ביחידות – V min [ VDC ] המתח המינימלי שניתן לקבל במוצא משדר-המפלס , ביחידות – n [ VDC ] מספר הספרות של המספר הבינארי ( גודל המילה במוצא הכרטיס ) נתבונן במערכת המוצגת באיור 2 . 46 ונחשב , לדוגמה , מה יהיה המספר שיתקבל במוצא הכרטיס A / D ( בעל נתון באורך -12סיביות , המיועד לקלוט מתח מבוא , ( 0-10 [ VDC ] אם ידוע שמשדר-המפלס מפיק מתח של : 5 [ VDC ] 10 ? 0 10 D = ×( 2 ? 1 ) = 55 × 4095 = 2048 איור 2 . 46 התמרת מפלס הנוזל במכל למספר בינארי על-ידי כרטיס -12 A / D סיביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר