עמוד:119

בכרטיס מבוא בעל -8סיביות , כושר האבחנה הוא : המשמעות של חישוב זה היא שכל שינוי של 39 [ mV ] במתח המבוא לכרטיס ( המבטא שינוי באות הנמדד על-ידי חישן אנלוגי המתחבר אליו , ( יגרום להעלאה באחד , של המספר המתקבל במוצא הכרטיס . באיור 2 . 45 ג מוצג אופיין מעשי של כרטיס מבוא בעל -8סיביות . האופיין מורכב למעשה " ממדרגות " המתקבלות מחיבור קווי של הנקודות באופיין . עלייה במדרגה אחת ( שינוי ב1- בערכו של המספר המתקבל במוצא הכרטיס , ( משמעותו שינוי של 39 [ mV ] באות המבוא לכרטיס . בכרטיס מבוא בעל -12סיביות כושר האבחנה הוא : = 10 ? 0 = 2 . 4 [ mV ] כושר האבחנה 4095 לפי החישוב מתקבל שכל שינוי של של 2 . 4 [ mV ] במתח המבוא לכרטיס , יגרום להעלאה באחד של המספר המתקבל במוצא הכרטיס . איור 2 . 45 ג אופיין מעשי של כרטיס מבוא בעל -8סיביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר