עמוד:117

לדוגמה : אם נתונה מילה בינארית בת -8סיביות , המייצגת מספרים בינאריים בני -8ספרות , אפשר לייצג 256 ערכים מספריים שונים ( 2 ) על-ידי מילה זו . הערכים האלה ינועו בין הערך הנמוך ביותר , , 00000000 המתאים למספר העשרוני , 0 לבין הערך הגבוה ביותר , , 11111111 המתאים למספר העשרוני . 255 אם נתונה לנו מילה בינארית בת -12סיביות , נקבל 4096 ערכים שונים , ( 2 ) שינועו בין הערכים העשרוניים 0 ו . 4095- אופן הפעולה של כרטיס מבוא A / D לכרטיסי המבוא האנלוגיים יש שני מאפיינים עיקריים : אות המבוא לכרטיס ( תחומי המתח או הזרם , ( וגודלו של המספר הבינארי המתקבל במוצאם . שני הגרפים המוצגים באיור 2 . 45 מתארים אופיין של כרטיס מבוא אנלוגי . הם מראים את הקשר בין אות המבוא לכרטיס , הנע בתחום , 0-10 [ V ] לבין אות המוצא מהכרטיס , המבוטא כמספר בינארי . המספרים הבינאריים בגרף מוצגים , לנוחותכם , בערכם העשרוני . הגרף הראשון מראה את הקשר הזה עבור כרטיס A / D בן -8סיביות , והגרף השני מראה את הקשר הזה עבור כרטיס A / D בן -12סיביות . ערכים אלה נבחרו מפני שהם הנפוצים ביותר בקרב הכרטיסים האנלוגיים של הבקרים המתוכנתים . איור 2 . 45 אות המוצא של כרטיס A / D מוצג כתלות באות המבוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר