עמוד:114

האוגר הכפול מורכב משני תאי זיכרון , בעלי כתובות עוקבות בזיכרון . תא הזיכרון בעל הכתובת הנמוכה מכיל את החלק המשמעותי של המספר המאוחסן באוגר , והוא מכונה האוגר הראשון . תא הזיכרון בעל הכתובת הגבוהה יותר מכיל את החלק הפחות משמעותי של המספר , והוא מכונה האוגר השני . איור 2 . 44 מציג מבנה של אוגר כפול בן -32סיביות , המורכב משני אוגרים בני -16סיביות . באוגר בן -32סיביות המוצג באיור , 2 . 44 אגור ערך בינארי המייצג מספר שערכו העשרוני . 58 , 950 , 531 במקרה שרוצים לאחסן בתוך האוגר הכפול מספר שערכו קטן מ 65 , 535- ( הערך המרבי הניתן להצגה באוגר אחד , ( האוגר הראשון מוזן באפסים והאוגר השני מייצג את המספר עצמו . ? שאלה 2 . 7 בקר מתוכנת מכיל בזיכרונו אוגרים רבים . נהוג למדוד את מספרם ביחידות של . ( KILO ) K להבדיל מהמקדם K המייצג בשיטה העשרונית את הערך , 1000 בשיטה הבינארית K מייצג את הערך . ( 2 ) 1024 אם היצרן מגדיר שיש בזיכרון 2 K אוגרים – כמה אוגרים מכיל הבקר ? ? שאלה 2 . 8 הבקר המתוכנת מתבסס על אוגרים בגודל בית . ( Byte ) מספר האוגרים שהיצרן ה ִ קצה בזיכרון הוא . 4 KByte א . כמה אוגרים מכיל הבקר ? ב . כמה סיביות יש בזיכרון הבקר ? איור 2 . 44 המבנה של אוגר כפול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר