עמוד:113

באוגר בן -8סיביות המוצג באיור , 2 . 43 מאוחסן הערך הבינארי , 10010011 המייצג את המספר העשרוני . 147 באותו איור מוצג אוגר בן -16סיביות , שבו מאוחסן הערך הבינארי , 1000001110000011 המייצג את המספר העשרוני . 33667 כל אוגר חייב להכיל גם סיבית סימן , מפני שברוב הבקרים מקובל להשתמש במספרים מסומנים – מספרים חיוביים ושליליים , המזוהים על-ידי סימן פלוס או מינוס . כאשר הערך בסיבית הסימן הוא , ' 1 ' המספר הוא חיובי , ויצוין בסימן פלוס בייצוגו העשרוני , וכאשר הערך בסיבית הסימן הוא , ' 0 ' המספר הינו שלילי , ויצוין בסימן מינוס בייצוגו העשרוני . סיבית הסימן היא תמיד הסיבית המשמעותית ביותר באוגר . באוגר בן -16סיביות , המאחסן מספר מסומן וכולל סיבית סימן , אפשר לאגור מספרים מ–32768- עד .+ 32767 המספר –32768 מאופיין על-ידי סיבית סימן , ' 0 ' והמספר + 32767 מאופיין על-ידי סיבית סימן . ' 1 ' בבקרים רבים משתמשים בצירוף של שני אוגרים , שלכל אחד מהם 16 סיביות , כדי ליצור מילה בינארית באורך -32סיביות . צירוף זה מכונה אוגר כפול ( Double word ) או מילה כפולה . ( Double word ) השימוש באוגרים כפולים משפר את יכולת החישוב של הבקר , ומאפשר לו לשמור ערכים , עד ערך מרבי הגבוה מ4- מיליארד . איור 2 . 43 מספור הסיביות באוגרים בני 8 סיביות ו16- סיביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר