עמוד:110

2 . 3 . 6 סיווג נתונים בבקר ואופן ייצוגם כפי שהוזכר בסעיף , 2 . 3 . 2 הבקר מאחסן באזורי הזיכרון השונים שלו את הנתונים בהם הוא ישתמש במהלך עבודתו . תכנית הפיקוד של הבקר , לדוגמה , מאוחסנת באזור זיכרון המשתמש , בתור אוסף של פקודות בקרה , המקודדות בצורה בינארית . הנתונים השונים בהם משתמש הבקר לצורך הרצת תכנית הפיקוד וחישוב התוצאות , מאוחסנים באזור זיכרון הנתונים . ( data ) בזיכרון זה מאוחסנים שני סוגים של נתונים : נתונים דיסקרטיים ונתונים אנלוגיים . מנוע סרוו מווסת את מידת פתיחת הברז ( באופן רציף , ( ועל-ידי כך מאפשר שליטה על ספיקת הגז המסופקת למבער . מנוע הסרוו מופעל דרך כרטיס המוצא האנלוגי של הבקר המתוכנת . חישן טמפרטורה רציף מותקן בתוך התנור , ובאמצעות משדר המחובר למוצאו מומרים שינויי הטמפרטורה בתנור לשינויי מתח , ואלה משודרים לכרטיס המבוא האנלוגי של הבקר . הנתון המתקבל ממשדר הטמפרטורה מעובד בתוכנת הבקר , ובהתאם לטמפרטורה הנמדדת ולערך הרצוי שנקבע על-ידי האדם המפעיל ( בעזרת ווסת הטמפרטורה , ( הבקר המתוכנת מוציא אות פיקוד למנוע של ברז הבקרה . אות הפיקוד שולט על ויסות מידת פתיחת הברז , ועל-ידי כך מווסת את ספיקת הגז המסופקת למבער . עוצמת הלהבה של המבער משתנה בהתאם לספיקת הגז המסופקת למבער , וכך מתבצע וויסות הטמפרטורה בתנור . באיור 2 . 41 אפשר לראות את אביזרי הקצה השונים ואת חיבורם לכרטיסי הבקר , בהתאמה . חישן הטמפרטורה המותקן בתנור וווסת הטמפרטורה המותקן בלוח הפיקוד , מחוברים לכרטיס המבוא האנלוגי . מנוע הסרוו להפעלת הברז החשמלי , מחובר לכרטיס המוצא האנלוגי . גלאי זרימת הגז , המותקן בצינור הגז , קולט את הנתונים יש זרימה או אין זרימה ( לפי הערך ' 0 ' או , ( ' 1 ' ולחצני ההפעלה המותקנים בארון הפיקוד , מחוברים לכרטיס המבוא הדיסקרטי ומשדרים אליו את הנתונים שקלטו . שסתום פתיחת הדלת בתנור ונורות החיווי המותקנות בארון הפיקוד , מחוברים לכרטיס המוצא הדיסקרטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר