עמוד:107

איור 2 . 39 מציג כרטיס מבוא אנלוגי A / D ורכיב מבוא אנלוגי – פוטנציומטר – המחובר אליו . חיבור האביזרים האנלוגיים לכרטיס מתבצע באמצעות בורגי המבוא . כל זוג ברגים מייצג נקודת מבוא אנלוגית אחת ; לכל אחת מנקודות אלה מוגדרת כתובת מבוא אנלוגית . נקודות המבוא האנלוגיות מסומנות בסימון , AI שהוא קיצור של . Analog-Input כאמור , האביזרים האנלוגיים , כדוגמת חישנים , המתחברים לבקר , מודדים פרמטרים פיזיקליים וממירים אותם למתחים או לזרמים חשמליים , המשתנים בצורה רציפה , בתלות בזמן , לכן כרטיס המבוא האנלוגי מתוכנן כך שיקלוט אות מתח או זרם רציף במבוא האנלוגי , וימיר אותו למידע מספרי המועבר לבקר . באיור 2 . 39 אפשר לראות כיצד מחובר הפוטנציומטר ( המשמש לוויסות עוצמת התאורה במעגל שראינו באיור ( 2 . 37 אל כרטיס המבוא . שני קצוות הפוטנציומטר מחוברים למקור מתח ישר , הדק הזחלן מתחבר לנקודת מבוא המתח האנלוגית בכרטיס , המסומנת ב , V- ונקודת ה0- בכרטיס מחוברת להדק השלילי של מקור המתח ( שימו לב , למעשה מחובר הפוטנציומטר למעגל מחלק מתח . ( שינוי מיקום הזחלן משנה את מתח המוצא המתקבל במוצאי המעגל ( מסומן באיור כ- . ( V איור 2 . 39 אופן חיבורו של פוטנציומטר לכרטיס מבוא אנלוגי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר