עמוד:106

אולם בניגוד למפסק דו-מצבי , לפוטנציומטר יש גם מצבי ביניים רציפים , המאפשרים לכוון את ההארה לעוצמות שונות – בין מינימום למקסימום . איור 2 . 38 מציג מצבי הארה שונים אפשריים , הנקבעים על-ידי סיבוב הפוטנציומטר לזוויות שונות . כרטיסי ממשק אנלוגיים כדי לאפשר לבקר המתוכנת להפעיל ולבקר רכיבים אנלוגיים , מותקנים בו שני כרטיסים : כרטיס מבוא אנלוגי המכונה ( Analog to Digital ) A to D וכרטיס מוצא אנלוגי המכונה . ( Digital to Analog ) D to A כרטיס המבוא האנלוגי ( A / D ) קולט אותות אנלוגיים המגיעים אליו מהתהליך המבוקר , ממיר אותם לאותות בינאריים ומשדר אותם לבקר . כרטיס המוצא האנלוגי ( D / A ) קולט נתונים בינאריים המשודרים מהבקר , ממיר אותם לאותות אנלוגיים ומשדר אותם לרכיבים האנלוגיים המשולבים בתהליך . האותות האנלוגיים המתקבלים במוצא הכרטיס הם אותות בקרה סטנדרטיים של מתח או זרם ( כפי שהוצגו בפרק , ( 1 כדוגמת מתח של , 0-10 VDC וזרם 4-20 מיליאמפר . כדי להציג את אופן חיבורם של הרכיבים האנלוגיים לכרטיסי הממשק האנלוגיים בבקר , נשתמש גם כאן בדוגמה של מעגל לויסות עוצמת הארה של נורה – מעגל עמעם האורות ( שהוצג באיור . ( 2 . 37 הפוטנציומטר יחובר לכרטיס המבוא האנלוגי , A / D והנורה תחובר לכרטיס המוצא האנלוגי . D / A הפעלת מעגל הארה פשוט כמו זה שבדוגמה , 2-2 אינה מחייבת שימוש בבקר מתוכנת , בכל זאת נשתמש בו , כדי להמחיש את אופן חיבורם של רכיבים אנלוגיים לבקר . הערה : בסעיף זה נציג רק את אופן החיבור של הרכיבים האנלוגיים לכרטיסים . ה ֶ סבר על אופן פעולתם של הכרטיסים יוצג בסעיף . 2 . 3 . 7 איור 2 . 38 מצבי הארה שונים של הנורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר