עמוד:103

מקור המתח החיצוני משמש להזנת מתח למעגלים האלקטרוניים שבתוך כרטיס המבוא , דרך אביזר המבוא . מקור המתח מחובר מצידו האחד לנקודה COM ומצידו השני לאביזרי המבוא . באיור 2 . 35 אפשר לראות את אופן חיבורו של המפסק , המשמש להפעלת הנורה , אל כרטיס המבוא . הדק אחד של המפסק מחובר לנקודת המבוא בכרטיס I 1 ) באיור , ( וההדק השני מחובר למקור המתח . סגירת המפסק תאפשר סגירה של מעגל חשמלי , הכולל את מקור המתח , המפסק והמעגל האלקטרוני הפנימי של נקודת המבוא , ותשדר לבקר את הערך . ' 1 ' קבלת ערך ' 1 ' במבוא הבקר מצביעה על קיום אות הפעלה במבוא ( מפסק סגור בדוגמה . ( הערה : קיימים כמה סוגים של כרטיסי מבוא דיסקרטיים , הנבדלים ביניהם באותות המתח שהם קולטים ( ישר וחילופין . ( במסגרת ספר זה לא נדון בהם . באיור 2 . 36 מוצג כרטיס מוצא דיסקרטי , בעל יציאות מיתוג של ממסר . בכרטיס זה השתמשו בממסר אלקטרו-מגנטי כיחידת מיתוג של הצרכן . במסגרת ספר זה לא נרחיב את ההסבר על המבנה הפנימי של הכרטיס , אלא רק את אופן חיבור הנורה אליו . איור 2 . 36 אופן חיבורה של נורה לכרטיס המוצא בבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר